Anniek Hazenberg – Marketeer

Wat je wellicht nog niet wist, besteed Lefhebbers geen geld aan de inzet van marketing. Geen Adwords, bannerpacks of betaalde advertenties op sociale mediakanalen.

Wij geloven – en ervaren – dat goed werk voor zich spreekt en wij daarmee mooie opdrachten blijven binnenhalen. Dit model berust op een grote mate van optimisme en overtuiging van eigen kunnen. Deze vrijgevochtenheid wordt door klanten vaker als sterk, gezond en onderscheidend omschreven en daar zijn wij het uiteraard volmondig mee eens.

Het vertalen van onze aanpak tot een nuchter, eigen en pakkende propositie is echter iets waar wij al jaren mee worstelen. Wat zorgt ervoor dat klanten voor ons kiezen en bij ons blijven? Wat maakt dat klanten kiezen voor Lefhebbers in een zee van creatieve kapers?

De ironie is natuurlijk dat wij dit dagelijks voor
onze eigen klanten wél voor elkaar krijgen.

Het is dan ook met grote trots dat wij kunnen mededelen dat wij de persoon hebben gevonden die ons hiermee blijkt te kunnen helpen! Lefhebbers is inmiddels een persona en een prachtig manifest rijker, ver voorbij onze eigen verwachting en verwoede eerdere pogingen tot.

Met haar voorliefde voor dans en lekker eten, uit zich dat in een dagelijkse glimlach van begin tot eind.
Zij zal zich ontfermen over de interne cultuur, het naar buiten brengen van ons onderscheidend vermogen en bovenal iedere klant verbazen met haar scherpe analyse en overbrengen van nieuwe marketing opportunity’s.