Cycleon is a leading Supply Chain and Service integrator. We offer International Reverse Logistics solutions that reduce the complexity and cost of Returns Management. We create value for our Clients and boost their Customer’s Satisfaction, resulting in Brand Loyalty and Retention.

Aan Lefhebbers de nobele taak om voor een dergelijke introductie een verhaal en uitstraling te ontwikkelen. Welke niet alleen alle facetten van Cycleon vangt maar ook te begrijpen is voor de leek. Niet te vergeten dat een CEO of Buyer er ook oren naar moet hebben.

Om het proces van Reverse logistics echt goed te begrijpen waren meerdere brainstorm sessies nodig. Dit was nodig om het complexe proces waar mogelijk te vereenvoudigen zonder te veel op te inhoudt te gaan zitten. Niet te vergeten dat wel alle eigenschappen worden benoemd.

De uitkomst was het opdelen van het totale dienstverlening in hapklare brokken. Vang de essentie, maak dit aantrekkelijk en duik de diepte in waar nodig.

Per sector zijn er productfolder (offline) en onepagers (online) ontwikkeld. Hiermee zijn alle salesrep’s voorzien van actuele en prikkelende informatie om het dialoog met een prospect te starten. Daarbij is Cycleon organisatie breed voorzien van documentatie templates om de nieuwe stijl uniform en eenvoudig uit te dragen.

Feel like we’re up to the challenge?