Dura Vermeer, al meer dan 160 jaar actief als bouwbedrijf nam recentelijk contact op met Lefhebbers.
Of wij vanuit een visueel strategisch standpunt konden meedenken om een nieuw binnenstedelijk project,
te gaan voorzien van een passende gevelsinging.

Waar het ontwerpen en het plaatsen van een doek wellicht eenvoudig klinkt,
zijn zaken als een locatiebezoek, het bepalen van het beste aangezicht, evenals gesprekken met de uitvoerder noodzakelijk.
Denk aan zaken als de leesbaarheid, eventuele verkleuring tot aan hinder voor het doorgaande verkeer tijdens het plaatsen.

Feel like we’re up to the challenge?