Frituurvet recyclen lijkt voor velen normaal. Echter, 50% van het frituurvet verdwijnt nog steeds bij het restafval of in het riool. Tijd voor actie.
Daarom kwam MVO- de ketenorganisatie voor oliën en vetten, naar Lefhebbers Brand Design met de vraag hoe zij door middel van een nationale campagne
de doelgroep kunnen activeren hun oude frituurvet in te leveren.

Het communicatieve doel van de campagne is met name Nederlanders informeren over het recyclen van gebruikt vet,
welke voordelen dit heeft en dit op een zo open en vrolijke manier als mogelijk.
Wij
ontwikkelden vanuit deze doelstelling een frisse en herkenbare merkidentiteit en campagne die een breed publiek aanspreekt.

Er zijn verschillende pieken in een jaar te waarop mensen frituren. Denk aan een WK of oud & nieuw.
Ook is het belonen een belangrijk aspect voor een effectieve campagne om gedragsverandering te realiseren waarbij een langetermijnstrategie vereist is.
Daarnaast zijn de herkenbaarheid van de inzamelpunten met een positieve uitstraling zijn een sterke stimulans voor het inzamelen van frituurvet.

Lefhebbers ontwikkelde een nationale campagne voor het activeren van een brede doelgroep voor het recyclen van gebruikt frituurvet, zowel online als offline: Frituurvet, recycle het.

Tot op de dag van vandaag werkt Lefhebbers samen met MVO om de missie van de campagne te bereiken.

Feel like we’re up to the challenge?