About us. This is who we are.

Lefhebbers is een brand design bureau, gevestigd in Amsterdam. Wij houden ons bezig met creatie en advies op strategisch niveau tot aan het daadwerkelijk vormgeven van de creatieve behoefte in de breedste zin van het woord.

 

Ons werk bestaat uit een combinatie van zakelijk inzicht en creatieve gedrevenheid. Hierdoor zijn wij in staat ons echt in te leven, de klant mee te nemen in het creatieve denkproces en waardevolle inzichten te bieden met als uitgangspunt dat onze deliverables altijd waarde toevoegen. Zo wordt elk idee verheven tot een persoonlijk en schaalbaar ontwerp of product dat kan meegroeien met de tijd voor een optimaal rendement.

 

Door klanten zowel zakelijk maar ook op persoonlijk vlak door en door te begrijpen kunnen we open en eerlijk sparren. Dit blijkt een perfecte basis voor een langdurige samenwerking.

Empathy is the key to great design.

Ons proces in 6 heldere stappen.

1. Onderzoek

Het ontwikkelen van een visuele identiteit gaat verder dan het vormgeven van een mooi gezicht; dit gaat in de basis over het blootleggen en zichtbaar maken van de merkidentiteit. Dit kan enkel wanneer wij een merk of organisatie leren kennen. Om die reden voeren wij een gedegen onderzoek uit. Een stevige basis waar wij op kunnen bouwen.

2. Strategie

Dit onderzoek vormt het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de strategie. Beschikt de klant al over een bestaande identiteit, communicatiemiddelen en strijdplan voor het behalen van de gestelde doelstellingen? De strategie wordt uitgewerkt in een relevante propositie voor de doelgroep en een sterke positionering in de markt.

3. Concept

De uitkomst van het onderzoek en de strategie vormen de input voor het creëren van het concept. Een overkoepelend gedachtegoed waaraan alles wordt opgehangen. De rode draad door de gehele communicatie.

4. Design

Het concept vertalen we vervolgens naar een visuele identiteit. Dit zorgt voor een consistente en onderscheidende communicatie die relevant en herkenbaar is voor de doelgroep. Op deze manier draagt de visuele identiteit de juiste boodschap uit en zal deze impliciet bijdragen aan de ambitie, doelstelling en merkwaarde.

5. Development

Na de ontwikkeling van de brand identity wordt de productie in gang gezet. Lefhebbers werkt samen met vaste partners die bij voorkeur het web-development en drukwerk verzorgen, waarbij Lefhebbers de leiding neemt en hoofdaannemer is.

6. Consultancy

Naast creatie, verzorgt Lefhebbers strategisch en creatief advies. Met onze inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring, adviseren en begeleiden wij in creatieve processen. Waarbij het waarborgen van de toegevoegde waarde centraal staat.

Marketing

Marketing is onlosmakelijk verbonden met het succes van branding. Lefhebbers biedt om deze reden marketing services aan. Denk aan het ontwerpen, redigeren en publiceren van LinkedIn berichten in een consistente stijl en het ontwikkelen van project campagnes.

Partnership

Door de beschreven aanpak is Lefhebbers vele samenwerkingen rijk. Welke in eerste instantie ontstaan zijn als branding traject, zijn tot de dag van vandaag uitgegroeid tot volwaardige partnerships. Lefhebbers fungeert als adviseur, creatief partner, merkbewaker en sparringpartner.

De romantiek van Printed media

Ons werk bestaat voor een groot deel uit digitaal werk. De technologische ontwikkeling heeft uiteraard ook effect op het creatieve vak. Echter merken wij ook nog altijd een groeiende vraag naar traditionele print. Het kiezen van het juiste papiersoort, grammage of printtechniek blijven aspecten waar ons hart sneller van gaat kloppen.

 

What clients say about us.