De Gemeente Amsterdam

In 2013 verscheen er een artikel in Het Parool over de onvrede binnen de Gemeente Amsterdam, omtrent de administratie van subsidiestromen. Opmerkelijk was, dat in dit artikel de ene ambtenaar, de ander afviel. Een week later verscheen een opvolgend artikel waarmee de interne onvrede werd bevestigd.

Via Linkedin heeft Lefhebbers de toenmalige wethouder benaderd, met hierin de vraag of wij wellicht kunnen helpen, met het inzichtelijk(er) maken van deze subsidiestromen. Tegen ieders verwachting in, ontvingen wij een uitnodiging om hierover een te komen praten op het Gemeentekantoor met een opdracht en samenwerking ten gevolg.

Op basis van een uitgebreide analyse van de door de gemeente verstrekte data, ontwikkelde Lefhebbers een online platform. Op dit platform was het mogelijk voor zowel de gemeente als inwoners om in te zien waar in het (recente) verleden subsidie aan is verstrekt. Van groen tot jeugd en veiligheid, van straatfeest tot buurthuis.

Een dergelijk inzicht , bleek zowaar niet te bestaan.

Het platform is uiteindelijk overgedragen aan de gemeente waarna het project intern verder is opgepakt, met als waardevolle learning; Zie je een kans, ga ervoor! Nee heb je, ja kun je krijgen.