Human centered design is de toekomst

Design Thinking oftewel strategy by design wordt tegenwoordig wereldwijd toegepast om op praktische wijze nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. In het proces staat de mens centraal, niet de technologie. Best logisch. Want waar techniek alles mogelijk maakt, maken ménsen het verschil. Traditioneel gezien bepaalt het topmanagement de organisatiestrategie. Organisaties breken steeds vaker met die top down-traditie.

Uit ervaring blijkt strategy by design succesvoller om baanbrekende strategieën te creëren, helemaal in de digitale markt.

Merken bouwen en implementeren op veronderstellingen van bovenaf. De roep om de strenge AVG, de verontwaardiging van online users, het zijn logische gevolgen. Was een deel van de ophef te voorkomen geweest als we gebruikers hadden gevraagd welke data zij willen verstrekken en voor welke doeleinden? Waarschijnlijk wel.

Meer weten? Neem dat contact met ons op!

[bron: Frankwatching]