In geur en kleur

We hebben allemaal wel een idee van wat een merk is. De voorbeelden zijn legio en de definitie is algemeen bekend. In het merkenrecht kent een merk echter een eigen en zeer specifieke definitie. Deze definitie is tegelijkertijd een voorwaarde van eigenschappen waar een merk aan moet voldoen om gedeponeerd te kunnen worden als intellectueel eigendom.

Een teken dat vatbaar is voor een grafische voorstelling die een onderscheidende totaalindruk achterlaat bij het publiek.

In de digitale wereld waarin we leven moderniseert ook het merkenrecht. Door de digitalisering kwam de eis te vervallen dat een teken voor grafische weergave vatbaar moet zijn. Iets wat mogelijkheden biedt voor het deponeren van nieuwe onderdelen als (onderdeel van) een merk. Vandaag de dag is het praktisch gezien mogelijk om geuren, smaken en geluiden vast te leggen. Denk aan de McDonalds jingle i’m loving it of de geur Chanel nr. 5 die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze merken. Iets wat in het verleden bijna ondenkbaar was.

Bekende voorbeelden hiervan zijn het Shieldmark en Sieckmann arrest. Sieckmann probeerde in 2002 kaneelzuur methylester, een scheikundige zuivere stof, te deponeren als merk. De geur werd omschreven als balsemachtig-fruitig met een zweem van kaneel. Er werd een geurmonster aangeleverd samen met de scheikundige structuurformule. Toch beschouwde de rechter dit als onvoldoende nauwkeurig, duidelijk en objectief.

Shieldmark lukte het wel om een klank vast te leggen door middel van een notenbalk. Door het Europese Hof van Justitie werd bepaald dat een klank mag worden ingeschreven als merk wanneer een teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft en eventuele alteraties.

Met de digitalisering worden vandaag de dag .mp4 bestanden geaccepteerd om klanken vast te leggen, waarmee nu ook elektronische muziek kan worden vastgelegd. Nieuwe technieken zullen uitwijzen hoe ook geur, tast en smaak binnen deze nieuwe regels vastgelegd kunnen worden. Het begin is er!