ESG; wat is het en waarom is het zo belangrijk?

ESG is dé opvolger van het welbekende PPP. Wat is het precies en waarom is het zo belangrijk?

Environmental, Social en Governance zijn de nieuwe People Planet Profit. Het rijkt verder dan winst. Het is een visie op wat succesvolle bedrijven en organisaties zijn vandaag de dag en vooral in de toekomst. Wat deze visie hoogover inhoudt: Een goed gerund en verantwoordelijk bedrijf dat geeft om haar werknemers, klanten en het milieu, zal beter presteren dan andere vergelijkbare bedrijven die niet voldoen aan de ESG criteria. Waarom? Deze bedrijven en organisaties kennen een sterkere positionering, zij verhogen hiermee hun financiële waarde en verminderen het beleggingsrisico.

Daar hebben we gelijk een belangrijke reden te pakken. Een puur economische waarde is niet langer voldoende. Duurzaamheid is de nieuwe status quo voor consumenten, stakeholders en dus ook investeerders. Volgens de ESG criteria krijgen bedrijven en organisaties een beoordeling voor duurzaamheid. Deze beoordeling vertegenwoordigt een bepaalde waarde voor (potentiële) beleggers. Het is, los van de puur financiële analyse, een belangrijke graadmeter voor het maken van investeringsbeslissingen. 

Nu concreet, hoe geven bedrijven invulling aan de ESG criteria? 

Environmental

In hoeverre draagt een bedrijf bij aan het oplossen van de milieu-uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd?

 • Denk aan het afsluiten van renewable elektriciteitscontracten;
 • het compenseren van emissie;
 • het aanmoedigen van reizen met het openbaar vervoer;
 • geen nieuwe leasecontracten afsluiten (of overgaan op volledig elektrisch rijden);
 • het gebruik van circulaire materialen;
 • het optimaliseren van transportroutes en productieprocessen;
 • huisvesting in SMART offices;
 • of investeren in digitaliseren om drukwerk volledig overbodig te maken (paperless office).

Social

Hoe behandelt een bedrijf haar medewerkers? 

 • Denk aan meer vrouwen in het hoger management;
 • het promoten van diversiteit;
 • (mentale)gezondheid programma’s;
 • sportfaciliteiten;
 • sessies over inclusiviteit;
 • verhogen van de (social)veiligheid op de werkvloer/-plaats;
 • het verlagen van ziekteverzuim. 

Governance

Hoe wordt een bedrijf financieel en beleidsmatig gerund? 

 • Denk aan beleid voor corruptiepreventie;
 • lonen van werknemers;
 • investeren in interne controles;
 • een transparante bedrijfscultuur;
 • evenwichtige machtsverdeling;
 • belastingen en het verbeteren van de financiële structuur.

Kortom; bedrijven behalen een beter rendement wanneer zij goed doen voor alle stakeholders. Van medewerkers, leveranciers, klanten en de samenleving als geheel. Nu maar ook in de toekomst, kijkend naar toekomstige trends en waardeontwikkeling. Draag jij ook je steentje bij?

Read more

Blog

10 tips voor social media content creatie

Blog

Docent Nederlands or Dutch professor?