Form follows function

Aan de hand van de alom bekende vuistregel form follows function wordt hopelijk nog iedere vormgever opgeleid. Hierbij wordt het uiterlijk van de stoel en de functie die het draagt veelal als goed voorbeeld gehanteerd.

Het is dan ook niet gek dat wij bij Lefhebbers tijdens een ontwerpproces altijd goed kijken naar de functie. Wat moet een product of ontwerp voor je doen? Waar wordt het ingezet? Hoe wordt het opgehangen? Zo kent ieder product een bijna vaste lijst aan vragen die wij stellen alvorens wij aan het werk gaan. Ieder antwoord op een van deze vragen kan en zal invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp.

Werken wij in RGB of CYMK?
Moet het leesbaar zijn vanaf de A2 ?
Wordt het ontwerp op kleding gedrukt?

Neem bijvoorbeeld een advertentie in een vakblad. Vraag jezelf af hoe jij dit vakblad doorbladert; de leesrichting, de indeling van tekst en beeld in combinatie met de te plaatsen advertentie. Je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen je advertentie niet alleen zien maar ook echt lezen.

Waar voor je geld en echt resultaat. Het vergt soms de extra vraag of investering. Maar wij weten dat dit het waard is. Gebaseerd op onze acht jaren aan ervaring.

Read more

Blog

ESG; wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Blog

Hoe creëer je draagvlak voor branding binnen jouw organisatie?