Wat weet jij van chatGTP en auteursrecht?

Voor je beeldvorming: Netflix bereikte 1 miljoen gebruikers in 3 jaar, Facebook in 10 maanden en chatGTP.. in 5 dagen. Puur om aan te geven door hoevelen de tool al wordt omarmd en hoeveel chatGTP content je waarschijnlijk al hebt gezien en gelezen, misschien wel zonder dat je je hier bewust van was.

Content creëren met één druk op de knop, van beeld, video tot aan tekst en meer. In hoeverre dit creativiteit vereist, laten we (nog) even in het midden. Maar stel dat je chatGTP gebruikt voor de content creatie voor jouw merk; hoe zit het dan met de rechten hiervan? En breder gezien, hoe maak je op verantwoorde wijze gebruik van de nu al baandoorbrekende tool?

Om hier antwoord op te geven duiken we eerst in auteursrecht en intellectueel eigendom. Het is namelijk zo dat enkel werk dat op creatieve wijze is gecreëerd en een zeker niveau van originaliteit kent, aanspraak maakt op auteursrecht

De volgende vraag is dan; is de content die chatGTP creëert creatief en van origineel karakter?

Aan feitelijke informatie (verkregen via chatGTP of vanuit andere bronnen) kan geen auteursrecht worden ontleend. Als chatGTP bestaande info deelt (of een combinatie van verschillende artikelen/bronnen), kent deze info geen auteursrecht. Wel kan hierbij sprake zijn van plagiaat, iets dat kan worden afgedaan met een correcte bronvermelding.

Let op: Feitelijke info en fictie zijn bijna onmogelijk te onderscheiden in door chatGTP gegenereerde teksten. Doe daarom altijd een fact check van de tekst die je wilt gebruiken op je website of socials.

Kent de output van chatGTP wel enige vorm van creativiteit of originaliteit dan geldt de wetgeving op het gebied van auteursrecht. Volgens deze wetgeving is de maker van een werk de rechthebbende van het auteursrecht. Voor software, zoals chatGTP, geldt dat de partij die de software heeft ontwikkeld of gebruikt maker is van het werk.

Naast het uitvoeren van een grondige fact check, is ook het toevoegen van originaliteit (en creativiteit) aan teksten belangrijk alvorens je deze op je website plaatst. Dit omwille van zowel auteursrecht als de Google SEO pijlers.

Vertrouwen

Alle chatGTP prompts vormen een met elkaar communicerend geheel. Zo is jouw prompt niet vertrouwelijk binnen chatGTP. Let dus op met welke informatie je de tool voedt en vraag toestemming als je werkt met vertrouwelijke informatie binnen de tool.

Kortom, chatGTP is een krachtige hulptool bij het ontwikkelen van content. Aan jou/jouw team de nobele taak een zekere vorm van creativiteit en originaliteit toe te voegen en controle uit te voeren op het werk, waarna de content gereed is voor online gebruik.

Read more

Blog

Brief aan de koning

Blog

Wat is de waarde van een goede SEO strategie?